👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 1 SO - Värdegrund

Skapad 2021-05-27 16:00 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Genom arbete kring värdegrund, respekt, empati och känslor vill vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra. Genom det hjälper vi barnen att utveckla sin sociala kompetens.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskap och förståelse för egna och andras olika åsikter, värderingar och intressen. Genom undervisningen ska eleven utveckla sin förståelse för sina handlingar, samt utveckla förståelse för omvärlden. 

 

Mål

Du kan prata om känslor och frågor om livet.

Du kan prata om att göra rätt och att göra fel.

Du kan prata om vänskap och hur man är en bra kompis.

Du kan prata om hur rättvisa och orättvisa är olika saker för olika människor.

Du visar förståelse för varför vi har regler.

 

Undervisning

Vi tittar på filmer som visar olika situationer som kan uppstår i vardagen. Vi har diskussioner kring filmen. Vi övar på att ta ställning och framföra sina egna åsikter. Vi gör olika samarbetsövningar i gruppen. Vi skriver regler och pratat om hur vi ska vara mot varandra.

 

Bedömning

 

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3