👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-05-27 16:40 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Engelska 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska
I engelska arbetar vi med läsförståelse, hörförståelse, skriva och tala.

Innehåll

Under terminens gång kommer vi att arbeta en hel del med digitala texter i Gleerups läromedel. Detta innebär att du bl.a. kan både läsa och lyssna när du vill. Planeringen finns på Classroom där du lämnar in skrivuppgifter o.d. 

 

Uppgifter

  • Engelska

Matriser

En
Engelska 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Lyssna
Du kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du använda någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsräckning använda någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning använda någon strategi för lyssnande.
Läsa
Du kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du välja någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i lättillgäng­liga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning välja någon strategi för läsning.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta din förståelse kan du i viss utsträckning välja någon strategi för läsning.
Tala
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga fram­ställningar i olika sammanhang kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och samman­hängande. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar kommunikationen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt, med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar kommunikationen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar kommunikation och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Förstå
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att väl­ grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med till­ fredsställande resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att väl­ grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet
Skriva
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig enkelt och begripligt, relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika sammanhang och genrer kan du uttrycka sig varierat, tydligt och sammanhängande samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.