👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - nyhetsläxa - ett tidningsfotografi

Skapad 2021-05-27 19:26 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hitta en valfri artikel med ett fotografi som tydligt visar vad nyheten handlar om. Analysera nyheten utifrån fotografiet och nyhetsartikeln. Använd analysmodellen.

Matriser

Sh
SO - nyhetsläxa - ett tidningsfotografi

Rubrik 1

E
C
A
Använder begrepp och modeller
på ett i huvudsak fungerande sätt.
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv.
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt.
på ett väl fungerande sätt
Beskriver samband så som händelseförlopp, orsaker och konsekvenser samt åtgärder inom samhällsfrågor.
beskriver enkelt
beskriver förhållandevis komplext
beskriver komplext
För resonemang om samhällsfrågor.
på ett enkelt sätt
på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
på ett välutvecklade och väl underbyggt sätt
Ny aspekt
Värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor.
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Har argument för sina ståndpunkter.
enkla till viss del underbyggda
utvecklad relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Ny
Växlar mellan olika perspektiv i sina ståndpunkter och argument.
i viss utsträckning
i förhållandevis stor utsträckning
i stor utsträckning