👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse: Humlornas Sagovärld

Skapad 2021-05-28 08:37 i 184361 Förskolan Ekebergabacken Stockholm Farsta
Förskola
En projektberättelse om Humlornas Sagovärld som följt med oss under VT21.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Hur projektet utvecklades

När vi satt och funderade över vad vi borde ha som projekt var vi alla eniga om att det borde vara något som för gruppen samman eftersom att både barngruppen och arbetslaget nästan var helt nytt. Vad är då bättre än sagostunder som öppnar upp för gemenskap, öppenhet, tankar, känslor, nyfikenhet och dessutom blir en källa till idéer. Vår första saga om hajen blev en karaktär som stimulerade till samarbete, lek, aktivt deltagande och lärande. Redan då efter första sagan såg vi hur samhörigheten i barngruppen stärktes med hjälp av sagans gemensamma karaktär. 

Genom vårt projekt har vi arbetat med olika sagor som alla har varit unika för sig själva. Att se sagan ta form med hjälp av barnens fantasier och upplevelser har varit givande för hela barngruppen. Berättande är ett bra hjälpmedel för att förmedla kunskap till barnen och utveckla deras tankesätt. Högläsning är en gemenskap där barnen får möjlighet att utforska tillsammans. Under samtalen vi har haft med barnen har vi sätt att de fått en möjlighet att fördjupa sig i de frågor som berört sagans tema. Varje saga har därför gett barnen en djupare förståelse och möjlighet till att ta del av varandras tolkningar under samtalet. Vi har plockat idéer och inspiration från läroplansmål och från barnen när vi valt ut sagan. 

Miljö

Vi har använt både inomhus- och utomhusmiljön under vårt projektarbete. De flesta aktiviteter som innehållit skapande med olika uttrycksformer har genomförts inomhus där utbud och tillgång till material varit stort. Vi har dock vid flera tillfällen tagit med oss material så som böcker och sagopåsar till gården eller skogen för att genomföra aktiviteter. Exempel på det är de högläsningstillfällen vi haft utomhus och dramatisering av sagor i skogsmiljö. Att ta med oss material till skogen och dramatisera sagan där uppskattades mycket av barnen, till skillnad från när vi dramatiserade sagan inomhus så var barnen mycket mer nyfikna när vi var i skogen. Vi kommer att fortsätta ha berättande i skogen framöver också. 

Utveckling & lärande

Ett riktat fokus mot naturvetenskap och att få en förståelse för hållbar utveckling. Detta möjliggjorde vi dels genom berättande och barnlitteratur men också genom att barnen själva fick så ett frö och ta del av processen, från frö till planta. Barnen utvecklar då en positiv känsla över att ha skapat liv i något genom att ta hand om den. Barnen har vattnat sina plantor och sett att fröna faktiskt gror om vi tar hand om plantorna.

I sagan om en bra kompis har vi som fokus att uppnå våra mål som rör det normkreativa arbetet. Med hjälp av sagan tog vi del av barnens uppfattningar om hur man är en bra kompis och utvecklade det med att komma på vägar för att uppnå det. Vi gav under denna tid extra uppmuntran till att respektera och hjälpa varandra. Samt att säga stopp istället för att agera fysiskt. Därför valde vi veckans kompis, vilket innebar att den som blev det fick olika uppdrag och massor med positiv respons för sitt genomförande av uppdragen. Det var uppdrag som exempelvis att hjälpa en kompis av och på med skorna eller bjuda in någon till en lek. Barnen tog sedan eget initiativ till att göra sådant som att hjälpa och lämna tillbaka leksaker när kompisen sa stopp vilket gav en positiv stämning i barngruppen.  Barnen upptäcker varandras beteenden och ger positiv respons vid goda handlingar och säger stopp vid dåliga handlingar. Det tyder på att barnen utvecklat en medvetenhet kring sina och andras handlingar.

Barnens reflektioner

Eftersom att vi arbetat med sagor vilket innefattar mycket berättande, så har vi haft möjlighet att ställa öppna frågor och reflektera tillsammans med barnen under tillfällena. När de gäller de yngsta barnen i gruppen som inte hunnit utveckla det verbala språket på en nivå där vi kan få respons med ord, har vi använt oss mycket av bilder och tolkat kroppsspråk. Till exempel så har vi gett tydlig respons eller pekat och visat en bild för att förmedla dess budskap. Efter aktiviteter har vi projicerat bilder och videor som tagits med lärplattan för att barnen ska ges möjlighet att reflektera och få återberätta det vi gjort. Vi kan se att vissa barn tagit till sig ord, kan återberätta delar ur sagan och har blivit aktiva lyssnare. Vissa som haft svårigheter att uttrycka sig under samlingar relaterat till projektet, uttrycker sig och är aktiva berättare av sagan. Vi har sätt en stor skillnad vad gäller bemötande mot varandra i gruppen och även samhörigheten, barnen reflekterar över deras handlingar.