👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser och en hållbar värld.

Skapad 2021-05-28 09:29 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Vi ska läsa om jordens resurser och hur det kan bli mer jämlikt och hållbart över vår jord.
Grundskola 6 Geografi
Nu ska vi läsa om jordens resurser och vad vi människor använder resurserna till. Vi kommer även att läsa om hur det är fördelat på vår planet och hur vi kan påverka vår värld till en mer hållbar värld. Vår värld är inte jämlik varför? Vi kommer även att diskutera och prata om klimatförändringar.

Innehåll

Syfte

Bedömning

Läraren vet att du kan när:.

Du har studerat och läst på om jorden resurser och hur de används.

Du upptäcker konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

Du resonerar om följderna av brist på vattentillgång.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jordens resurser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jordens resurser
 • Ge  4-6
Du kan med lärarstöd berätta om de olika naturresurserna som finns i Europa.
Du kan berätta om de olika naturresurserna som finns i Europa
Du kan berätta med säkerhet om de olika naturresurserna som finns i Europa
Du kan med god säkerhet berätta om de olika naturresurserna som finns i Europa
Jämlikt och hållbart
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med lärarstöd berätta om människors olika tillgång till vatten och mat och vad människor behöver för att leva bra.
Du kan berätta om människors olika tillgång till vatten och mat och vad människor behöver för att leva bra.
Du kan med säkerhet berätta om människors olika tillgång till vatten och mat och vad människor behöver för att leva bra
Du kan berätta ´med god säkerhet om människors olika tillgång till vatten och mat och vad människor behöver för att leva bra.
Klimatförändringar
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan med lärarstöd berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet.Du kan med lärarstöd berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet..
Du kan berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet.Du kan berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet.
Du kan med säkerhet berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet. Du kan med säkerhet berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet.
Du kan med god säkerhet berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet. Du kan med god säkerhet berätta om olika klimat-förändringar som sker på vår planet.