👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och hans söner

Skapad 2021-05-28 09:35 i Svanberga skola Norrtälje
Gustav Vasa, hans söner och samtida händelser ute i Europa
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
Du kommer att få insikt om hur Gustav Vasa påverkade Sveriges historia samt att få grundläggande kunskaper om hans och hans söners spännande liv.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Gustav Vasa och hans påverkan på den svenska historien på 1500-talet. Dessutom hur några av hans söner påverkade Sveriges historia. Samtidigt som Gustav Vasa och hans söner hände det saker ute i Europa som du också kommer att få reda på.

 

Konkreta mål:

 • Gustav Vasa och hans liv
 • Hans äventyr i Dalarna
 • När han blev kung
 • Några av hans reformer
 • Hans barn och giftermål
 • Vasatiden

 

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att delta under lektionerna.

Du kommer få göra ett skriftligt prov.

 

Undervisning:

 • Titta på filmer
 • Göra anteckningar
 • Diskutera det vi sett och läst
 • Genomgångar 
 • Arbeta på Digilär
 • Använda Ipad och undersöka själv

 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Uppgifter

 • Gustav Vasa och hans söner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Gustav Vasa

>>>
insats krävs
>>>
Godtagbara kunslaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har få grundläggande kunskaper och kan med mycket hjälp redogöra för fakta om vasatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vasatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar sällan i samtal och diskussioner.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vasatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag behöver hjälp när jag ska berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser