👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering för Haren v. 22

Skapad 2021-05-28 09:45 i Dibber Älta Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Under vårterminen 2021 kommer vi lägga fokus och arbeta utefter vår Lärvän Ute-Ugo gemensamt på hela förskolan- och därmed kommer naturvetenskap att genomsyra verksamhetens alla delar. Här är Harens planering för vecka 22

Innehåll

Måndag: [Rörelse]

- Förmiddag: Är på gården, leker under hökens vingar, kom mina små kycklingar, kurragömma och kull.

- Samling : Språksamling, veckodag, årstid, rutiner, presentera/introducera veckans färg gul, 

Tisdag: [Naturvetenskap/Ute]

- Förmiddag: Gå till skogen, träna på närmiljön samt grovmotoriken. Barnen får i uppdrag att plocka var sin liten sten. Vi tränar på siffran ett.

- Samling: Mattematiksamling, rutiner, pratar om veckans färg gul. Återkoppla till vad vi har gjort i skogen. Hur många stenar skulle vi plocka? Hur många har vi tillsammans? Varje barn får slå storatärningen och räkna prickar.

Onsdag: [Naturvetenskap/Matemarik] 
- Förmiddag: Haren delas upp i två grupper. Prata om hur många kottor vi har i gruppen. En grupp målar sina kottar i gul färg på haren och den andra gruppen är i rävens atelje.

- Samling: Sångsamling, sångfiskar, årstid, veckodag, rutiner, prata om veckans färg gul.


Torsdag: [Skapande/konstruktion]
- Förmiddag: Målar materialet som vi tillsammans med barnen plockat i skogen, halv grupp på haren, halv grupp på haren i gången/hallen. Vi använder oss av gul målarfärg.
- Samling: Rörelsesamling, veckodag, årstid, rutiner, prata om veckans färg gul. Barnen får öva på olika yogapossitioner.

Fredag: Lilla resnären med fokus på ett land.

- Samling: Flanosagasamling, rutiner, veckodag, årstid, prata om veckans färg gul.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18