👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektutvärdering 4 Nallen

Skapad 2021-05-28 11:04 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Projekt, Hur möter barnen på Nallen de digitala instrument som vi utforskar tillsammans, ht 2020 vt 2021, Projekt, Färger, vårtermin 2021

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

Hur möter barnen på Nallen de digitala instrument som vi utforskar tillsammans

Vi erbjöd barnen att upptäcka det digitala ägget tillsammans med oss, vi studerade löv, svamp, sniglar och andra djur som vi såg i skogen. Barnen hade svårt att greppa vad det va de såg, det blev mycket abstrakt för dem, Det var dessutom svårt att få in en skärpa på bilden. Vi tog med oss ägget några gånger, men vi fick inte barnen intresserade. Vi fann inget syfte med att fortsätta erbjuda ägget just då. 

Nallens projektor används flitigt, barnen uppskattar stort när vi visar bilder från skogsutflykten, aktiviteter på gården eller inneverksamhet, vi reflekterar tillsammans med barnen om vad de har gjort, sett eller upplevt, vi upplever att det blir ett djupare lärande. Vi har också projekterat upp pappersböcker som vi läst och diskuterat tillsammans med barnen.

På grund av pandemin så har vi inte haft större möjlighet att utforska projektet mer

 

Projekt Färger

Vi märkte att barnens kunskaper om färger och färgernas namn var bristande. Vi erbjöd olika aktiviteter med tema färger som barnen snabbt anammade och fann intresse i, plötsligt så såg barnen färger i allt, överallt, de kunde plötsligt utropa en färg de såg i sin vardag - jag gillar lila -gul bil. Vårdnadshavare återkopplade till oss pedgoger om att de märkt att barnen uppmärksammade färger på olika sätt 

Vi färgade snö ute på gården i olika former, barnen målade med pensel på snön som på ett stort vitt papper.

På våra utflykter studerade, diskuterade och fotade vi olikfärgade hus och kom också fram till att det är inte alltid lätt att definiera vad det är för färg, det kan vara flera färger i en, vi printade ut bilderna och dokumenterade på vår projektvägg

På alla våra dagliga möten implementerade vi färger i undervisningen, sortering, Kims lek, smaka och dofta på olikfärgade livsmedel, färgbestämma frukter, Kläders uppbyggnad och färg, hur kan man blanda färger för att få fram en tredje färg, Fruktfärgat vatten, våra olika färger på ögonen, Barnen fick välja färg på papper där vi synliggjorde deras namn på, teater med bockarna Bruse och deras olikfärgade halsdukar, Projekterade upp boken Knacka på med olikfärgade dörrar där barnen fick knacka på, vi har tittat på olika färgade mönster och försökt att identifiera dem på barnens och våra kläder

Barnen utvecklade sin innemiljö genom att plocka pinnar från skogen, måla och glittra dem, de har sedan använt dem i olika lekar, de utvecklade även sin närmaste utemiljö genom att färglägga klätterställning, ruschkana och staket. Vi har erbjudit barnen olika aktivitetslådor med färgade bokstäver, färgsortering, färgade geometriska former, sifferduplo

Vi har också uppmärksammat färger som förekommer i de dagliga rutinerna som - Vid på och avklädning har vi tillsammans med barnen diskuterat färgerna på deras kläder, vid måltiderna har vi försökt att identifiera färgerna på maten, tvålen till handtvätten har vi färgat olika som barnen har uppmärksammat

I ateljen uppmärksammar vi och barnen hur färger ändras när de blandas med andra färger, vid  påskpysslet pratade vi om högtidens traditionella färger 

Vi pedagoger tycker att projektet har varit roligt, mycket lätt att få alla i gruppen intresserade, vi saknar dock en festlig avslutning på projektet som hade varit som en summering av vad vi tillsamman med barnen hade lärt oss, pga att pandemin har utvecklat andra och fler arbetsuppgifter för oss pedagoger. Vi är dock stolta med de arbete som vi har på ett ganska lätt sätt kunna genomföra och implementera i

språk

matematik

skapande/kommunikation

naturkunskap

lek 

omsorg, utveckling och lärande

delaktighet, inflytande

 

Det som vi pedagoger har lärt oss av projektet är att våga upprepa, ta om och sakta ner, barnen blir trygga när de känner igen och då sker att större lärande.

 

 

 

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?
 • Hur har vår organisation fungerat?
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Vilka teorier har vi använt oss av?