👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2021-05-28 11:18 i Förskolan Dagsländan Falun
Förskola
Vi kommer att arbeta med att utveckla arbetet med digitala verktyg.

Innehåll

Syfte:  Bilda en röd tråd genom hela barnens utbildning från Larv till Slända.

Hur: Larven: skapa digitala miljöer, använda QR-koder, lärande "appar" tex Ugglo, stora pekboken, och andra lärande appar.

        Sländan: låta barnen vara med och dokumentera och redogöra för sina upplevelser, mikroskoppuckar, green screen.

        programmering, källkritik, forska, söka information

Varför: ta till vara barnens intressen, det är ett av våra prioriterat mål, 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18