👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7-A HT 19/20. Ellära och magnetism åk 7

Skapad 2021-05-28 11:40 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 Fysik
I detta spännande arbetsområde kommer vi undersöka olika elektriska kretsar, prata om vad ström, spänning och resistans är samt ta reda på vad och hur magnetism uppstår. Det är till stor del ett praktiskt område där man får undersöka och testa sig fram genom att göra olika laborationer.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Atomens byggnad och dess elementarpartiklar.
 • Statisk elektricitet och hur åska uppkommer.
 • Elektricitet och olika typer av kopplingar.
 • Rita kopplingsscheman med olika komponenter.
 • Sambandet mellan spänning, strömstyrka och resistans samt göra enkla beräkningar.
 • Permanenta magneter och elektromagneter.
 • Sambandet mellan elektrisk ström och magnetism

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Vi gör laborationer som vi dokumenterar. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Atom: protoner, elektroner, neutroner
 • Ellära: strömstyrka, spänning, resistans, ledare, isolator, sluten krets, strömkälla, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning
 • Magnetism: pol, tillfällig magnet, permanent magnet, elektromagnet, magnetfält

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • Förstå och förklara materiens byggnad, elektricitet och magnetism med hjälp av fysikens begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Genom att lämna in dina laborationsrapporter.
 • Vid ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9