👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 21-22 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2021-05-28 11:39 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

För att skapa förutsättningar för barnets lärande, integritet och identitetsuppfattning lägger vi stor vikt vid varje barns språkutveckling.

Vi vill skapa fler tillfällen där vi ger barnen möjlighet att samtala, reflektera och diskutera för att utveckla språket.

 

Hur arbetar vi?

Vi använder TAKK för att förstärka kommunikation.

Vi erbjuder material/arbetssätt för att utveckla språket tex böcker, bilder, "Språkgympa", Babblarna och PRAXIS.

Vi kommer att använda oss av "Före Bornholms modellen språksamlingar i förskolan" i alla åldersgrupper

För att skapa läslust erbjuder vi tillgång till böcker samt appen ”Polyglutt” som ett medel för att alla, oavsett utvecklingsnivå och modersmål.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?