👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text om feminismens relevans idag

Skapad 2021-05-28 13:01 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under detta moment skriver du en utredande text där du utifrån minst två källtexter redogör för vad feminism innebär samt diskuterar dess relevans i dagens samhälle.

Matriser

Sve
Utredande text om feminism

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Texten är sammanhängande och väldisponerad.
Språk och kommunikation
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Mottagar- och situationsanpassning
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.