👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 21-22 SKA O,U&L: Teknik

Skapad 2021-05-28 13:08 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Teknik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen förutsättningar att upptäcka och förstå hur enkel vardagsteknik fungerar.

Vi vill ge barnen förståelse för samt möjlighet att prova på olika digitala verktyg.

 

 

Hur arbetar vi?

Vi tar tillvara barnens intressen och funderingar i planeringen av undervisningen.

Vi erbjuder olika digitala material tex Ipad, Beeboot samt fysiska material tex Marbotic och konstruktion material.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?