👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 21-22 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2021-05-28 13:48 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen goda förutsättningar att fungera i samhället.

Vi vill att barnen ska var en bra kompis.

 

Hur arbetar vi?

Vi är närvarande pedagoger som har ett förhållningssätt som bygger på ICDP och NPF.

Vi använder oss av olika material tex "Djuren på djuris", "Kompis böckerna", Barnkonventionen, Röd och Grön hand" etc.

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?