👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Hajen Ht 2021

Skapad 2021-05-28 13:51 i Dragspelet Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Kroppen

Syfte: Vårt syfte med projektet är att se barnens förförståelse inför sin kropp/kroppsdelar

Uppstartsfråga: Vad kan jag göra med min kropp

Avdelningens egna värdeord: Trygghet och glädje, nyfikenhet och lust att lära

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: Samling, Läsgrupper, Sång / Ramsor, Rörelse

-Digitalt och ​ analogt: Lärplattor, Film, Foto, Ployglutt, Projektor

-Normkritik och Normkreativitet: Normalisera kroppen, Testa gränser

-Barns rättigheter: Vi vill ge barnen möjlighet till att kunna få ett innehållsrikt språk

Gruppindelning: Barnen indelas mindre grupper.

Det här blir vårt observationsfokus: Vi är nyfikna på barnens intresse/respons och förförståelse

Så här dokumenterar vi: Lärplatta, Text, Film

Så här delar vi upp pedagoger: Vi väntar in hösten och schemat. Planeringsdag 23/8

Material och miljöer vi erbjuder barnen: Koner, Ringar, Tunnel, Trästockar. Bilder på olika rörelser och kroppsdelar.

Tid. Planera tiden: De planerade aktiviteterna sker Tis/Ons/Tor

Så här reflekterar vi: Vi reflekterar med barnen under aktiviteterna i alla möten och återkopplar till projeketet. 

Under våra reflektioner tar vi upp och använder oss av barnens hypoteser och våra dokumentationer för att driva projektet framåt.