👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

friendy/rädd

Skapad 2021-05-28 14:10 i Förskolan Lunden Falun
Förskola
under närmaste veckorna kommer vi att jobba med känslan rädd. vi kommer och pratar om hur känns det att vara rädd och hur kan vi hantera det.

Innehåll

Syftet

är att känslorna är tillåtet och hur vi respektera andras känslor, ge barnen den verktygen att kunna hantera situationen

 att kunna gå tillbaka till glada tänket. lek med kompis och förstå vännens känslor.

Metod

Genom samlingar på Torsdagar kommer vi att ha temat Friendy. Med fokus på känslan Rädd. Barnen kommer att få träffa dockan Friendy som är rädd. Barnen kommer att träffa dockan som går balansgång på dörrkanten och är rädd för att ramla ner. Hur kan vi göra för att hjälpa Friendy att inte känna sig rädd?

Barnen får möjlighet att fundera och prata med varandra om lösningar på problemet. Friendy kommer också prata med barnen om sin känsla och hur den ter sig. Om de själva känner igen sig i någon situation där de har blivit rädda. Läskiga djur? Höjdrädd? Vara ensam? Mörker? mm.

 

Aktiviteter

Att titta på en film om känslan rädd

Lyssna på Friendy-sången om känslan rädd.

Dansa känslan rädd, hur ser det ut när man dansar rädd?

barnen ritar en känslokarta. En bild på en kropp. Var sitter känslan rädd?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18