👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 21-22 SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2021-05-28 14:13 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill ge barnen förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill ge barnen kunskaper och fakta om naturvetenskap.

 

Hur arbetar vi?

Vi är närvarande pedagoger som stimulerar och utmanar barnen i deras upptäckter och funderingar kring naturvetenskap. 

Vi följer årstiderna och tar tillvara på barnens intressen, frågor och funderingar kring djur och natur i undervisningen. 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?