👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda gruppens projektberättelse

Skapad 2021-05-28 14:33 i 185381 Förskolan Kavat Stockholm Farsta
Förskola
Djur och Natur Projektberättelse

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

I början höstterminen 2020 började vi vårt stora äventyr med ämnet arbete ”Djur och Natur”.  Ute på gården hade sett de yngsta barn en hund som kom till barnen och stod bakom förskolans grind. Barnen visade stort intresse för hundar. Sedan det visade sig med att dem ville hålla på med hundbesök länge.

 

Den här terminen Vt 2021 har vi utvecklat mycket utifrån vårt temaarbete ”Djur och Natur”. Vi följde barnen med deras intresse, nyfikenhet och frågor om olika saker relaterade till ämnet ”Djur och Natur”. Vi märkte barnens intresse till imitation av olika djurs beteende under fysiska aktiviteter samt barnens stora vilja att visa illustrationer om djur i naturen i faktaböcker. Barnen kom fram med böckerna och ville läsa högt om utseendet på levnadsmiljön av olika djur.

 

Det första steg som vi har tagit är att vi har använt snö som material både inomhus och utomhus. Barnen fick känna på snö med sina händer och har berättat om flera egenskaper hos snön. Flera av barnen visste redan var nordiska djur heter då andra kompisarna upprepade högt flera gånger. Barnen har med snö byggt olika husen till djuren. Vårt äventyr i ämnet Djur och Natur fortsätter och vi är på väg mot djuren som bor på gården.  Vi har skapat en stor egen affisch som finns på avdelning som hänger på en av väggarna i vår projekthörna. Där vi har varit ofta och vi har tittat på djuren som en ko, en gris, ett får och en häst. I bondgårdshörnet har barnen imiterat de ljud som djuren gör. Vi sitter där på ”gräsmattan” och läser högt natur och faktaböcker om djuren.

 

Vi har packat upp vårt material som olika husen, tärning, staket, träklossar och leksaksdjur och har regelbunden gått till skogen eller vår gård. Där har vi jobbat på olika sätt och har skapat under hela vårterminen.

 

Vi har arbetat med projektet och digitalisering. Inom digitalisering har vi testat förstoringsägg och green-screen och har använt oss av projektorn. Regelbundet använde vi projektorns digitala hjälp för att reflektera med barn runt vårt veckans projektarbete. Vi tittade på olika naturfilmer samt våra egna skapade effekter i form av foto-och filmpresentationer.

Under projektet vårterminen 2021 har vi märkt ett stort intresse för att lära sig teckna med TAKK olika djur och matematiska begrepp som: på, under, framför och bakom, upp och ner.  Barnen har visat kontinuerlig stora intresse och entusiasm för att teckna med teckenstödd även under vår veckans reflektion.

 

Inspiration och idéer har vi fått genom våra egna gemensamma reflektioner i arbetslaget och genom reflektion med barnen. Genomförda och planerade aktiviteter utifrån ämne ”Djur och Natur” har blivit vår inspiration i projektet.

 

”Djur och Natur” projektet har vi avslutat med rörelse i närmaste parken. Vi har varit delaktiga i hela processen i alla aktiviteterna. Vi har engagerat så mycket i vårt arbete. Vi har haft tillsammans med barnen ett jätteroligt och kreativt projekt och vi har lärt oss mycket av varandra.

 

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18