👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering ht -21

Skapad 2021-05-28 14:50 i Förskolan Enviken Falun
Förskola
Planering Gran och Rönn

Innehåll

Arbetslagen inför ht -21: Malin och Sara jobbar på avd Gran, Mia, Anne-Lie och Lotta jobbar på Rönn. Vi samarbetar mellan avd. både schemamässigt och verksamhetsmässigt.

Barngrupperna: Avd Gran 14 barn och på Rönn 13 barn.

Lärmiljön: Vi bjuder in till en lärorik miljö, som inspirerar och inbjuder till lek, lärande, skapande och sampel. Vi behåller miljön som vi har det "förnärvarande" för att barnen ska känna igen sig till hösten, då de har varit på "inskolning" nu under våren.

Introduktionsperiod: v 33 och v 34 då jobbar vi med att lära känna varandra.  Barnen får måla självporträtt första veckan som vi sätter upp på avd. 

Från v 35 så delar vi upp barnen i två grupper där barnen som är födda 2016 blir i gruppen Väpplare och barnen födda 2017 blir i gruppen kallad för Knoppar. 

En dag i veckan per avd så går vi till skogen. 

Efter en månad så kommer vi att ha ett ALT där vi gör en uppföljning och utvärdering av introduktionen; där vi analyserar och diskuterar vilka undervisnings situationer barnen har visat intresse för, vilka barn som behöver mer vuxenkontakt, vilka barn som behöver stimulans genom aktivitet, och var vi pedagoger ska placera oss i miljön.

Vi dokumenterar på post-it-lappar fram till ALT.