👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopsamlarmonster

Skapad 2021-05-28 14:59 i Förskolan Främbyhus Falun
Förskola
Med sopsamlarmonster arbetar vi på ett lärorikt och lekfullt sätt med hållbar utveckling. Detta genom olika sopsamlarmonster som hjälper barnen att källsortera på ett fantasifullt och spännande sätt.

Innehåll

Som ett led i arbetet med hållbar utveckling kommer vi introducera sopsamlarmonster för barngruppen. Med sopsamlarmonster blir det enklare att källsortera! Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Syfte:

Med sopsamlarmonstren vill vi introducera och skapa ett intresse i barngruppen kring återvinning på ett tydligt och lekfullt sätt. Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om vår miljö samt skapa en förståelse för hållbar utveckling.

Mål: 

 • Att barnen får ett positivt förhållningsätt till natur och miljö likväl som till sig själv. 
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hållbar utveckling med hjälp
  av de olika sopsamlarmonstren som vi använder oss av.

Målkriterier - vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser:

 • Kan benämna olika material
 • Pratar med varandra om hur vi kan återvinna 
 • Tycker det är viktigt att vi plockar upp skräp i naturen

Lpfö18: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla, 
             - självständighet och tillit till sin egen förmåga

Vart är vi?

- vi har några monster från sopsamlarmonster på avdelningen samt återvinningskärl, vi har ännu inte introducerat dem för barnen. 

Vart ska vi?

- med hjälp av sopsamlarmonstren vill vi på ett lekfullt och lustfyllt sätt väcka barnens intresse och inspiration för att värna om vår miljö, vi kommer att aktivt jobba med olika sopsamlarmonster som kommer att introduceras en efter en.

Hur gör vi?

Metod: Hur förbereder vi barnen? Vi berättar att vi ska jobba med sopsamlarmonstren för att lära oss mer om återvinning och hur vi ska göra för att vår jord ska må bättre. Vi introducerar de olika monstren för barnen och sedan gör vi olika aktiviteter kopplade till monstret och materialet. 

Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? vi tar fram olika material, ställer frågor, tar fram böcker och bilder. Vi ser filmer om de olika materialen. 

Vi kommer att jobba med dem både inne och ute, på våra utedagar samlar vi skräp etcetera. Vi kommer att jobba med detta under en längre tid.

Dokumentation: Vi och barnen dokumenterar med observationer, iPad, film och text. Vi dokumenterar processen som barnen är inne i. 

Förberedelser: Vi använder oss av de monster som vi har virkade på förskolan, skriver ut material från internet kopplat till sopsamlarmonstren.

Genomförande: Vi vill att barnen själva ska kunna återvinna det skräp som blir på avdelningen, därav ska våra sopkärl finnas lättillgängliga på avdelningen. Ett eller två barn/vecka kommer få möjlighet att vara veckans miljövärd och gå till skolans återvinningsrum för att sortera några av dessa sopor. 

Vi har hittat material som kallas för sopsamlarmonster, ett material för tydliggörande av återvinning, som vi har tänkt att använda oss utav i undervisningen. Varje så kallat sopsamlarmonster samlar på olika typer av skräp. 

Vi introducerar monstren under vår samling men de är levande under hela dagen. Återvinningslådorna finns tillgängliga för barnen på avdelningen. Våra monster kommer att finnas på avdelningen i våra egengjorda återvinningskärl, men även under samlingen då vi visar och låter barnen få "kasta" skräp som vi använt i vår vardag, exempelvis: plastförpackningar i respektive låda. En del skräp kommer vi att återanvända vid skapande av olika saker. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18