👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten H2O

Skapad 2021-05-28 15:19 i Förskolan Hälsingberg Falun
NTA Vatten
Förskola
Vi fortsätter att utforska fenomenet vatten med hjälp av NTA (Natur och Teknik för Alla). Vad tänker barnen att vatten är och hur kan vi bekanta oss med vatten på olika sätt?

Innehåll

Vi pedagoger ser ett stort intresse för vatten hos barnen, både inomhus och utomhus.
De visar också stor nyfikenhet inför att experimentera och vara kreativa. Flera av barnen behöver i nuläget lustfyllda uppgifter för att skapa ett sammanhang där de känner att de kan och klarar av saker. Just den här gruppen är ganska spretig och flera av barnen har ett annat modersmål än svenska. Att utforska ett fenomen som vatten tillsammans skapar samhörighet och lust att lära mer.

Vi kommer inom NTA att arbeta med att utveckla förmågan att ställa frågor om och samtala om naturvetenskapliga fenomen kring just vatten. Vid varje tillfälle ställer barnen en hypotes som sedan besvaras med hjälp av ett utforskande arbetssätt. Vi experimenterar och upptäcker svaren tillsammans. Inget är rätt och fel och ofta blir resultatet olika med olika barn och vid olika tillfällen. NTA ger oss möjlighet att upptäcka saker med hjälp av alla våra sinnen, lukt, smak, känsel, syn, hörsel och det ger ett varaktigt lärande och skapar ofta en nyfikenhet hos barnen och en vilja att lära mer.

Vid varje tillfälle får barnen fundera på en fråga som rör just vatten, i olika former, och sedan ställa en hypotes som vi vill besvara. Vid det här tillfället använde vi oss av snö, som vi först utforskat ihop med vatten och flaskfärg. När snön började smälta funderade barnen över huruvida den skulle förvandlas till is och ville ta med den ut. Vi bestämde oss för att spara snön ute och efter några dagar var det dags att utforska vad som hänt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18