👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2021-05-29 18:17 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Vi utgår från din ekonomi därefter till familjen och vidare ut i samhällsekonomi.
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här momentet i samhällskunskap skall vi arbeta med ekonomi. Både privatekonomi och ekonomi i ett samhällsperspektiv.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

I det här momentet i samhällskunskap skall vi i första hand  arbeta med den privata
ekonomin - hushållens och familjens ekonomi. Vi skall behandla följande moment:
- ekonomiska begrepp och dess betydelse
- vilka saker måste man ha och vilka vill man ha (måste välja)
- hushållens ekonomi, inkomster,utgifter och sparande
- olika betalningsmedel

-ekonomisk brottslighet

 

-kommunens ekonomi

-vad skattepengar går till

-mänskliga rättigheter och barnkonventionen från ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan man uppfylla dessa med ekonomiska medel?

-vad man kan jobba med

-olika typer av jobb


 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

- ränta
- skatt
- bidrag

-försörjningsstöd
- bruttoinkomst
- kredit

-varor och tjänster 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6