👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkunskap 8HP

Skapad 2021-05-31 08:40 i S:t Lars gymnasium Linköping
Grundskola 8 Musik
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med hur olika musikinstrument ser ut och låter. Vi kommer också att prata om vilka funktioner de kan ha i olika sammanhang och vad man kallar olika ensembletyper.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med hur olika musikinstrument ser ut och låter. Vi kommer också att prata om hur de hör ihop i familjer och vilken funktion de kan ha i olika musikaliska sammanhang. 

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att förståelse för hur musik är uppbyggd från grunden kan föra med sig många bra saker. Vilka instrument som används är en del av musikens uppbyggnad. När man förstår mer om vad musik består av blir det en större upplevelse att lyssna på den. Det kan stimulera till ett större intresse både av att lyssna mer, att själv skapa musik och att diskutera sina upplevelser med andra. Då finns det möjlighet att bygga broar mellan människor som har samma, eller olika, musiksmak. Naturligtvis bidrar också kunskap till en större individuell upplevelse av musik som man kommer i kontakt med.

 

 Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och grupparbete.

 

Vilket material kommer du använda?

All material är skapat speciellt för den här kursen av läraren och kommer i takt med undervisningen att läggas ut i Classroom. Fakta finns i Google-presentationer.

 

Hur ska området bedömas?

Engagemang i diskussioner under lektionerna är viktigt samt skriftlig examination. Området avslutas med ett friare grupparbete som sen redovisas muntligt inför klassen, halvgruppsvis. Till detta lämnar man även in en egen text i classroom. Vad som kommer på skriftliga examinationen och den sista uppgiften finns på Classroom.

 

Hur ska återkoppling ges?

Återkoppling kommer i viss mån att ges muntligt under lektionerna men framförallt skriftligt i examinationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9