👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Media

Skapad 2021-05-31 08:55 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med Media. Hur fungerar egentligen media och vilken roll har det i samhället? Vad är reklam och hur mycket påverkar det oss egentligen? Vi kommer också att fördjupa oss i sociala medier samt vilka rättigheter och skyldigheter som följer med användandet av dessa.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera kring hur media påverkar och påverkas av samhället.
 • uttrycka dig och ta ställning i olika frågor som rör sociala medier samt förklara varför du tycker som du gör.
 • söka information från olika källor samt fundera kring deras trovärdighet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 

 

 • undersöka och diskutera frågor som rör media, med extra fokus på sociala medier, samt förklarar varför du tycker som du gör.

Hur ska det bedömas?

 • Gruppdiskussion om media
 • Gemensamma diskussioner i helklass och i grupp

Undervisning och arbetsformer

 

 • Se på film, pausa för diskussion.
 • Jobba i par eller grupp.
 • Genomgångar
 • Leta information på iPaden och skriva faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6