👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv. åk. 4 vt-21 Instruerande text

Skapad 2021-05-31 09:23 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Instruktioner möter vi i många situationer i våra liv t.ex. när du ska bygga ihop ett bord från Ikea eller laga en ny maträtt. I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur du skriver egna instruktioner.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan

Strukturen för en instruerande text:

  • en lämplig rubrik
  • en materiallista som talar om vad som behövs
  • en arbetsgång där alla instruktioner är med och kommer i rätt ordning.

 

Du ska också visa att du kan: 

  • Numrera och dela in instruktionerna i stycken.
  • Använda verb i imperativ t.ex. gå, skär, blanda.
  • Skriva korta tydliga meningar. 
  • Skriva instruktioner som talar om hur något ska göras t.ex hur länge man ska gör något eller vad slutresultatet av instruktionen blir.
  • Använda skiljetecken och punkt på rätt sätt.

 

För att lära dig kommer du att

Läsa instruerande texter, både gemensamt och i grupp och då titta närmare på de olika delarna som bygger upp texterna.

Delta i diskussioner kring texters uppbyggnad, till exempel genom att skriva gemensamma texter i klassen och då samarbeta kring hur t ex en arbetsgång skrivs och hur man kan formulera instruktioner på ett tydligt sätt.

Träna på struktur och språkliga drag för instruerande texter genom att göra t ex uppgifter i ZickZack och annat arbetsmaterial. 

 

Du visar vad du kan när

Du deltar i diskussioner kring strukturen i de texter vi läser gemensamt.

Du skriver fungerande materiallistor och arbetsgångar i dina texter.

Du använder verb i imperativ.

Du skriver instruktioner som anger slutresultatet (t.ex. Vispa grädden tills den blir fluffig). 

Du presenterar din text på ett tydligt sätt (styckeindelning, stavning och användning av skiljetecken).

Matriser

Sv
Instruerande text

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rubrik
Du saknar en rubrik eller har en otydlig rubrik.
Du skriver målet som rubrik.
Du skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Materiallista
Du nämner några material men inte alla.
Du listar de material som behövs.
Du listar material och mängd under en rubrik.
Arbetsgång
Du skriver inte stegen i rätt ordning och/eller instruktioner saknas.
Du har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås.
Du har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Språk - Verb
Du saknar verb i imperativ och skriver använder istället ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Du använder oftast verb i imperativ.
Du använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
Styckeindelning
Du har ingen styckindelning.
Du använder i huvudsak styckeindelning korrekt och numrerar meningarna i arbetsgången.
Du använder styckeindelning korrekt och numrerar meningarna i arbetsgången.
Stavning
Det finns många stavfel.
Stavfel finns i din text men stör inte förståelsen.
Få stavfel finns i din text och språket är varierat med vanliga och mer ovanliga ord.
Skiljetecken
Du är osäker på stor och liten bokstav och/eller punkt.
Stor och liten bokstav samt punkt används oftast rätt.
Skiljetecken används oftast på rätt sätt (punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken m m).