👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy och pärlor

Skapad 2021-05-31 09:53 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Sammanfoga och använda tråd, nål, tyg och pärlor

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

  sammanfoga och använda tråd, nål , tyg och pärlor

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

  kunna samtala med hjälp av sytermer (raksöm, sick-sacksöm)

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

kjolar, masker, kuddar, påsar, applikationer, knappar, pärlor

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 


hur vill ni fortsätta med kjolar, masker, kuddar, påsar, applikationer, knappar, pärlor?

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

att arbeta med broderinål - synål

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 Vi utgår från varje barns konstruktion, personliga frågor

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Ge mer tid till barn som ännu inte behärskar tekniken

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18