👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera din utflykt

Skapad 2021-05-31 10:07 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du ska tillsammans med din grupp planera och redovisa om en utflykt ni kommit på.

Innehåll

1. Ni ska svara på frågorna till tre olika delar för att skapa en plan för er utflykt.

2. Ni ska nu skapa en presentation där alla tre delar ni arbetat med tidigare finns med. Detta måste finnas med i presentationen för att bli godkända:

 •  Ca 10 minuter lång (minst 7 minuter, max 12 minuter)
 • Alla ska komma till tals lika mycket
 • Powerpoint eller annan presentationsform
 • Tydlig information om er utflykt som ni kan backa upp med fakta (källhänvisa när ni pratar).
 • Varför ni har valt att ta med det ni har tagit med i utrustning/kläder
 • Varför ni har valt den plats ni har valt och en bild på platsen från exempelvis google maps)
 • Avslutande ord om vad man måste tänka på när man vistas i naturen utifrån allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Planera din utflykt

E
C
A
Planera
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Använda hjälpmedel
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Deltagande och samarbete
Eleven strävar till viss del efter att delta efter sina egna förutsättningar. Eleven strävar till viss del efter att utvecklas och lära sig mer. Eleven strävar till viss del efter att visa hänsyn och respektera sina klasskamraters olika förutsättningar. Eleven strävar till viss del efter att ta tillvara tid, engagemang och information på lektionerna.
Eleven strävar efter att delta efter sina egna förutsättningar. Eleven strävar efter att utvecklas och lära sig mer. Eleven strävar efter att visa hänsyn och respektera sina klasskamraters olika förutsättningar. Eleven strävar efter att ta tillvara tid, engagemang och information på lektionerna.
Eleven deltar efter sina egna förutsättningar. Eleven utvecklas och lär sig mer. Eleven visar hänsyn och respekterar sina klasskamraters olika förutsättningar. Eleven tar tillvara tid, engagemang och information på lektionerna.