👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekt- och språkpodden, år 8, vt 21

Skapad 2021-05-31 10:24 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Under de kommande veckorna kommer vi du att få lära dig om Sveriges dialektområden. Vi kommer att studera olika dialekters särdrag och ursprung samt studera några språkliga varianter.

Innehåll

När vi har gått igenom olika dialektområden i Sverige samt olika dialekters ursprung och unika särdrag är det dags för dig att göra en dialekt- och språkpod. Din uppgift är att tillsammans med en kamrat, eller själv, sprida kunskaper om en av dialekterna och språkliga varianter genom att göra en podcast. Du är alltså en ”dialektexpert” på ett specifikt dialektområde och har en mängd spännande saker att berätta om den eller de dialekter som finns inom ditt område.   

Detta ska ingå i din podcast: 

 

·       dialektområdets geografiska läge och något om dialektens ursprung, 

·       några typiska kännetecken för dialekten/dialekterna, typiska särdrag

·       ord/uttryck och uttal. 

 

Du kommer också få en mängd frågeställningar som ska besvaras i din dialektpod. Du kommer att få en utförlig instruktion av din lärare. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9

E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.