👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Area och volym

Skapad 2021-05-31 10:30 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola F
I detta område undersöker vi de tre dimensionerna med särkilt fokus på area och volym

Innehåll

Mål för E-nivån

 

 1. Förstå kopplingen mellan dimension och enhet inom geometri

 

 1. Kunna beräkna omkrets och areor av kvadrater, rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar

 

 1. Känna till namn på och kunna beskriva rymdgeometriska figurer som kub, rätblock, cylinder och prisma

 

 1. Kunna beräkna volymen hos ovanstående figurer

 

 1. Kunna göra enhetsomvandlingar både en-, två- och tredimensionellt

 

 1. Känna till att 1 dm3 = 1 liter

 

Mål för högre nivåer

 

 1. Kunna beräkna volymer hos oregelbundna figurer som kon, pyramid, tetraeder (triangelbotten) samt klotet

 

 1. Kunna beräkna volymen hos sammansatta rymdgeometriska figurer

 

 1. Förstå och kunna använda Pythagoras sats

 

 1. Omvandla från hk-mått till matte-enheter

 

 1. Algebraiskt kunna beräkna olika mått på figurer med utgångspunkt från volymen

 

 

Mattelärarna på Stadsparksskolan

Matriser

Area och volym - Årskurs 8 Stadsparksskolan

Ännu ej godkänd
E
C
A
Metoder
Visar godtagbara kunskaper vid räkning inom aktuellt arbetsområde genom att lösa flertalet uppgifter på grundläggande nivå korrekt
Visar goda kunskaper vid räkning inom aktuellt arbetsområde genom att lösa flertalet uppgifter på grundläggande och fördjupad nivå korrekt
Visar mycket goda kunskaper vid räkning inom aktuellt arbetsområde genom att lösa i stort sett alla uppgifter korrekt
Begrepp
Eleven förstår och kan använda de flesta matematiska begreppen korrekt, samt kan ge enkla förklaringar till hur begrepp hänger ihop
Eleven förstår och kan använda matematiska begrepp, samt kan ge mer utvecklade förklaringar till hur begrepp hänger ihop
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp, samt kan ge väl utvecklade förklaringar till hur begrepp hänger ihop
Kommunikation
Eleven kan skriftligt eller muntligt förklara hur uppgiften löses på ett sätt som är möjligt att följa
Eleven kan skriftligt eller muntligt förklara hur uppgiften löses på ett sätt som är enkelt att följa
Eleven kan skriftligt eller muntligt förklara hur uppgiften löses på ett sätt som är tydligt och välstrukturerat
Resonemang
Eleven kan till viss del motivera och förklara val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Eleven kan med underbyggda resonemang motivera och förklara val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet med ett till övervägande del korrekt matematiskt språk
Eleven kan med välunderbyggda och välutvecklade resonemang motivera och förklara val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet med ett korrekt matematiskt språk
Problemlösning
Visar godtagbara kunskaper i problemlösning inom aktuellt arbetsområde
Visar goda kunskaper om problemlösning inom aktuellt arbetsområde
Visar mycket goda kunskaper genom att lösa problem med effektiva metoder inom aktuellt arbetsområde