👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8c Vägen till ett yrke

Skapad 2021-05-31 10:39 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Berätta för oss om ett yrke, samt vilken utbildning och andra erfarenheter som behövs för att arbeta inom det yrket. Illustrera ditt anförande med ett bildspel.

Matriser

Sv SvA
Muntligt anförande, 5 minuter

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar korrekta fakta, enkelt utvecklade, och håller sig huvudsakligen till ämnet.
Innehållet är väl utvecklat och anpassat till ämnet
Innehållet är mycket väl utvecklat, med relevanta detaljer och tydliga exempel.
Språk
Språket är begripligt, så att läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning.
Språket är anpassat till ämnet, men också sådan att den passar läsaren
Språket väl är anpassat till ämnet, men också sådan att den passar läsaren
Bildspel
Bildspelet hanteras så att informationen i stort sett går fram.
Bildspelet stöder och tydliggör texten.
Bildspelet är väl integrerat i texten.
Källor
Eleven använder tilldelade källor.
Eleven söker information på egen hand.
Eleven söker information på egen hand och resonerar kritiskt kring lämpliga källor.
Helhetsbedömning
Eleven följer instruktionen. Faktatexten är till viss del anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till ämnet
Faktatexten är anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till ämnet
Faktatexten innehåll, form är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till ämnet