👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige! år 4

Skapad 2021-05-31 11:12 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Hur ser Sveriges karta ut? Vilken natur har vi? Vart bor människorna i Sverige? Dessa och många fler frågor ska vi ta reda på under detta arbetsområde.

Innehåll

Du ska kunna:

 • berätta om och förklara om Sveriges natur. Varför den ser ut som den gör och hur vi människor kan använda den.
 • förklara varför städerna i Sverige ligger som de gör och varför människor väljer att bo i städer/på landsbygden.
 • Namnen och lägen på Sveriges landskap, städer, sjöar, älvar, öar, berg och hav.
 • hitta i kartboken och berätta saker utifrån en kartbild.

Arbetssätt

Vi läser texter och tittar på bilder i vår lärobok, tittar på filmer och har lärarledda genomgångar. 
Du får träna på att arbeta både ensam och tillsammans med andra.

Bedömning

Under terminen kommer du att få visa vad du lärt dig genom diskussioner och olika skrivuppgifter. Du kommer att ha flera mindre läxförhör på Sveriges kartgeografi. 

Uppgifter

 • år 4 Läxa till tisdag v 38

 • år 4 Läxa till tisdag v 38

 • år 4 Läxa till tisdag v 39 - geografi

 • år 4 - Läxa till tisdag v 40 - geografi

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6