👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättande texter

Skapad 2021-05-31 12:07 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Berättelser är texter skapade ur fantasin. Här kan vi möta magi och monster, glädje och sorg.

Innehåll

I det här tema-arbetet ska eleverna arbeta med berättande texter för att sedan skriva en egen berättelse. 

Vi kommer att arbeta i Klara Svenskan! Tala, Läsa, Skriva med kapitlet som handlar om berättande texter. Där läser vi texter och analyserar deras olika beståndsdelar utifrån berättaransiktet som presenteras i materialet. 

Eleverna tränar sig på att skriva beskrivningar av karaktärer och miljöer, hitta på problem till sina texter samt hitta på en lösning på problemet. 

Arbetet avslutas med att eleverna skriver en fantasy-berättelse utifrån de riktlinjer som finns i TLS på s. 77. 

När eleverna har lämnat in sina texter får de ge varandra respons utifrån matrisen på s. 77 i TLS för att sedan bearbeta texterna ytterligare. 

Uppgifter

 • Fantasy-berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - Berättande texter

Rubrik 1

Nivå 3
Icke godtagbara kunskaper
Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Innehållet är förståeligt. Skrivit en enkel beskrivning av karaktärer. Skrivit en enkel handling med problem och lösning. Räknar upp händelserna.
Innehållet är relativt tydligt. Utvecklad beskrivning av karaktär och miljö. Har en mer utvecklad handling med problem och lösning
Struktur
En i huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa. Berättelsen har ett berättarperspektiv.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig. Berättelsen har ett berättarperspektiv som är kontinuerligt. Använder enkla sambandsord: Och, men, finns.. Ansatser till styckesindelning finns.
Språk
Ordvalet har viss variation. Meningarna är i huvudsak korrekta. Tempusbruket stör inte förståelsen.
Ordvalet är relativt varierat. Meningsuppbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Skrivregler
Stor och liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel finns men stör inte förståelsen.
Stor och liten bokstav används med relativt god säkerhet. Ganska få fel i användandet av skiljetecken. Ganska få stavfel som inte stör förståelsen.