👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat åk 8

Skapad 2021-05-31 12:09 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Svenska
Här får du lära dig grunderna i hur ett referat ser ut. Hur gör man? Vilka ord är referatmarkörer? När ska jag använda detta och vad är citat? Du skriver antingen referatet själv eller tillsammans med din bänkkompis.

Matriser

Sv
Matris Referat

Inte där än/Har ej gjort
Ganska bra!
Bra!
Utmärkt!
sammanfattning
Texten är bara stödord i nuläget och det är inte en "riktig" text. Har ej gjort
Referatet är kort. Det innehåller enkla sammanfattningar. Innehållet täcker huvuddragen av det som refereras.
Referatet är kort. Sammanfattningarna utvecklas något genom t.ex.exempel. Referatet sammanfattar det viktigaste från ursprungskällan.
Referatet sammanfattar ursprungskällan på ett välutvecklat sätt genom att det belyser det viktigaste med väl valda exempel och precisa detaljer. Referatet är välavvägt till sitt innehåll.
källor och citat
Det finns med varifrån detta kommer, men det finns missvisande information kring vem det är som säger och påstår vad. Har ej gjort
Källa anges.Citat finns med i texten.
Citat och källhänvisningar anges korrekt.
Källhänvisningar och citat anges korrekt.Citat passar väl in i texten.
referatmarkörer
Det saknas referatmarkörer i och med att texten inte är en sammanhängande text, utan ,er nyckelord och då finns det inte plats för ord som: berättar, vidare menar, hävdar osv. Har ej gjort
Texten innehåller någon referatmarkör så att en läsare förstår att texten är ett referat.
Referatet innehåller några olika referatmarkörer som förtydligar varifrån informationen kommer.
Referatet innehåller flera olika referatmarkörer som är väl infogade i texten. Referatmarkörerna gör det tydligt för läsaren varifrån informationen kommer.
Struktur och sammanhang
Det finns ingen riktig struktur, eftersom texten är ihopsatt av nyckel ord och nyckelmeningar. Har ej gjort
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är indelad i stycken och en rubrik finns.
Texten är relativt sammanhängande. Rubrik och styckeindelning hjälper läsaren. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Texten är sammanhängande. Den är välstrukturerad. Textens olika delar fungerar tillsammans, så att den röda tråden är tydlig för läsaren.
Språk och stil
Språk och stil är torftigt, eller det går inte att utläsa vad texten vill säga, eftersom den består av lösryckta ord, eller meningar. Har ej gjort
Ordvalet och meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Texten innehåller inga åsikter.
Ordval och meningsbyggnad är varierad. Språket är formellt och sakligt. Texten innehåller inga åsikter.
Språket är varierat och träffsäkert. Texten innehåller inga åsikter.
Skrivregler
Eftersom texten inte är ihop-byggd, blir det svårt att bedöma skrivregler kring punkt och stor bokstav. Har ej gjort
Texten följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken väl.
Helhetsbedömning
I nuläget så håller inte texten som ett referat. Har ej gjort
Texten fungerar ganska bra som ett referat.
Texten fungerar bra som ett referat.
Texten fungerar utmärkt som ett referat.