👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LHU- läran om hållbar utveckling

Skapad 2021-05-31 12:13 i Förskolan Flurkmark Umeå
Förskola
Mål Barnen har utvecklat kunskaper om hur olika val bidrar till hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässigt Jämställdhet - Barnen har breddat sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

Innehåll

Under året kommer förskolan att arbetat med följande för att synliggöra LHU

 

 • Förskolans hjärtan

 • Erbjuda en varierad fysisk lärmiljö ute och inne. Skapa fler mötesplatser utomhus genom ex leklådor

 • Förskolans ställningstaganden för jämställdhet levandegörs och problematiseras.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18