👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Y9 Song Analysis Presentation

Skapad 2021-05-31 12:21 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska
Eleverna får analysera en engelskspråkig låt och sedan hålla en presentation med sin analys.

Innehåll

Eleverna får analysera en engelskspråkig låt och sedan hålla en presentation med sin analys. 

Fokus ligger på att förstå låttexten och att använda några grundläggande analysfrågor för att plocka isär låttexten. Vi kommer också in på några grundläggande grepp, t.ex. metaforer osv. 

Matriser

En
Y9 Song Analysis Presentation

Song Analysis Presentation

F
E
C
A
Tala engelska.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassa efter syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Redogöra för, diskutera samt kommentera innehåll i text och tal.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer