👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8- Sannolikhet

Skapad 2021-05-31 13:08 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 8 Matematik
Planering för kapitel 6 om sannolikhet.

Innehåll

Målet med undervisningen

  • Veta vad sannolikhet är
  • Göra beräkningar av sannolikheter
  • Använda träddiagram vid beräkningar av sannolikheter vid upprepade händelser
  • Göra beräkningar med oberoende och beroende händelser
  • Hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik
  • Beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med boken Matematik Direkt, kapitel 6 "Sannolikhet" (sida 208-249).

Vi kommer ha gemensamma genomgångar följt av egen räkning i boken där man antingen räknar enligt det Blå Spåret (s. 228-236) eller enligt det Gröna spåret (s. 210-221)

Därefter körs en diagnos för att se hur man ligger till och behöver titta lite extra på för att sedan fortsätta arbeta med det Gröna spåret (s. 210-221) eller det Röda spåret (s. 238-245)

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt prov i två delar som skrivs under två dagar, tisdag (26/5) och torsdag (28/5) v.22

Del 1 (26/5): Utan miniräknare

Del 2 (28/5): Med miniräknare

Matriser

Ma
Bedömning av förmågor i matematik

Rubrik 1

Matematiska förmågor
F
E
C
A
Problemlösning
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan ännu inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepssförståelse
Använda matematiska begrepp
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan inte visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan ännu inte välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan ännu inte redogöra för och/eller samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven ännu inte matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.