👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering v.21

Skapad 2021-05-31 14:44 i Strumpan ULNA Förskolor
Grundskola F – 6
Marelds veckoplanering

Innehåll

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Vi fångar upp intresset för kaplabygget från föregående vecka.MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...

 

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

 

 

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

 

 

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 

 

 

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  •  
  • Lokalitet, material, teknik
  •  
  •  
  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

 Papperspyssel

Vi fortsätter med våra fjärilar som vi började med förra veckan. 

 Vi använder oss av papper, penna, sax och tråd.

 Hela veckan

 Rebecka

 Kaplabyggen

Vi låter eleverna utveckla idéerna  kring kaplabygge med dominoeffekt. 

 Vi letar upp videofilmer där de visar hur man kan bygga samt hur andra har byggt.

Hela veckan 

Rebecka /Daniel 

Gemensam lek 

 Efter önskemål ska vi leka "Flaskleken".

 Vi är ute och har två flaskor med vatten samt en boll. Det gäller att slå ner motståndarens flaska och få ut så mycket vatten som möjligt. Motståndaren måste hämta bollen innan de får resa upp flaskan. Förste i varje lag gör detta.

Torsdag 

 Rebecka

         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Utvärderingen sker i detta dokument med pedagogernas och elevernas åsikter.
Planeringen med utvärderingen publiceras på Unikum för elever och vårdnadshavare.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

På tisdagen blev två elever tillfrågade om de kunde visa övriga (intresserade och pedagog) hur man gjorde pappersfjärilar. De visade tålmodigt och pedagogiskt hur man tillverkar dessa och flera elever satt ner och pysslade med detta.


Elev: Det var kul att lära ut och pyssla själv.


Flaskleken, på torsdagen var det väldigt få elever på fritids. De fyra tjejer som var här utmanade killarna, sex stycken. Det var en jämn match med gott humör och mer stöttande hejarop än buande åt motståndarlaget. Roligt att se var att de fyra tjejerna valde att leka tillsammans resterande tid av den dagen.

Elever: Det var kul! Vill köra igen. 

Bygget med kaplastavar tog paus i veckan till förmån för utelek.

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?