👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva novell

Skapad 2021-05-31 14:52 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Efter att ha jobbat med att läsa och diskutera noveller, ska ni nu få prova att skriva en egen.
Grundskola 9 Svenska
Du ska under några veckor träna på att skriva en novell.

Innehåll

Mål i läroplan och kursplaner

Konkreta mål

Målet är att du ska känna till vad som kännetecknar en novell och du ska själv författa en novell, enligt konstens alla regler. Novellen ska ha tydlig röd tråd, ha med typiska novellingredienser och innehålla en träffsäker miljö- och personbeskrivning.

Undervisning

Vi kommer att läsa några noveller och se några filmer från Studi om novellens uppbyggnad.

 

Därefter ska du skriva en egen novell på max två sidor.

Novellrecept:

- Texten är kort

- Koncentrerad till en händelse med eventuella tillbakablickar för perspektiv

- Få personer

- Problem/konflikt som till sist får en upplösning

- Tydlig "röd tråd"

- Skrivs oftast i Jag- eller tredje-persons perspektiv

- Kortfattad beskriven miljö

- Utspelas under kort tid

- Parallellhandling förekommer ofta

- Inre monolog är vanligt

- Handlingen börjar ofta mitt i handlingen – in medias res

- Slutet innehåller en knorr eller poäng

 

Uppgifter

  • Svenska v. 20-23 Att läsa och skriva novell.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  7-9
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
GA Svenska 7-9

E
C
A
SV-6. Skriva
Förmågan att med ett varierat språk anpassa texter efter det sammanhang som den ska förekomma i. Detta med avseende på textbindning (ord som knyter ihop olika meningar och händelser med varandra), språklig variation (använder varierat ordförråd och meningsbyggnad), texttyper (tidningsartiklar skrivs på ett sätt, dikter på ett annat etc.), språkliga normer (skriver "var" istället för "va", "jag" istället för "ja" etc) och strukturer (styckeindelning, rubriksättning etc.).
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.