👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ett SMART mål

Skapad 2021-05-31 15:37 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Ett SMART mål står för att målet ska vara: Specifikt, Mätbart, Accepterat. Realistiskt och Tidsbestämt. Du kan läsa mer om dessa delar i uppgiften under arbetets gång. Formulering av ett eget mål som utgår efter anagrammet SMART. Eleven har fört träningsdagbok under en viss tid och sedan utvärderat sitt arbete under lektionstid efter minst två stycken självtest. Eleverna testar förmågan och målet i början och slutet av arbetet. De utvärderar sedan arbetet med hjälp av diverse frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Mål & Plan för träning

Når ej målet
E
C
A
Planering och Mål
Eleven formulerar ett relativt tydligt och rimligt mål. Planeringen innehåller några relativt strukturerade övningar för träningsperioden.
Eleven formulerar ett rimligt och tydligt mål. Planeringen för träningsperioden är varierad och strukturerad.
Eleven formulerar ett rimligt och tydligt mål. Planeringen för träningsperioden är varierad, detaljerad och strukturerad. Eleven uppvisar en medvetenhet i sina val av övningar.
Utvärdering av träningsperioden
Eleven utvärderar träningsperioden genom att beskriva sina upplevelser och för enkla resonemang om hur träningen påverkade mätresultatet och hälsan.
Eleven utvärderar träningsperioden genom att beskriva sina upplevelser och för utvecklade resonemang om hur träningen och andra faktorer påverkade mätresultatet och hälsan.
Eleven utvärderar träningsperioden genom att beskriva sina upplevelser och för välutvecklade resonemang om hur träningen och andra faktorer påverkade mätresultatet och hälsan.