👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa

Skapad 2021-05-31 16:05 i Sånnaskolan Kristianstad
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser i läseboken "Diamantjakten", samtalar om texten och tränar på att förstå genom olika läsförståelsestrategier.

Innehåll

Undervisningen:

-Vi kommer att läsa i läseboken "Diamantjakten". Vi går igenom svåra ord och begrepp tillsammans, innan eleverna får hem ett kapitel varje
vecka som läsläxa. Till varje läsläxa tillkommer även skrivläxa.

-För att förstå innehållet i texten.

-Gå kontinuerligt till biblioteket för att låna skönlitterära böcker.

-Högläsning varje dag.

-Läsa texter och bearbeta innehållet på olika sätt.

-Arbeta med återberättande i olika former.

-Ha boksamtal.

-Använda chromebooks för att träna läsförmågan på olika sätt.

Mål för eleven:

- läsa längre texter och ord
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa med flyt
- stanna upp och samtala, återberätta, sammanfatta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsamatris

Rubrik 1

På väg
Godtagbara kunskaper
Fördjupade kunskaper
Läsa
 • Sv   3
Du tränar på att läsa en enkel mening
Du läser en kortare text med flyt genom antingen ljudningsstrategin eller ortografisk helordsläsning
Du läser en längre text med flyt genom antingen ljudningsstrategin eller ortografisk helordsläsning
Läsförståelse på texten
 • Sv   3
Du tränar på att återge viktiga delar av innehållet från en text
Du återger viktiga delar av innehållet från en text på ett enkelt sätt
Du återger viktiga delar av innehållet från en text på ett fördjupat sätt
Läsförståelse bortom texten
 • Sv   3
Du tränar på att delta i enkla diskussioner om innehållet av en text
Du deltar i enkla diskussioner om budskap i en text och gör kopplingar till egna erfarenheter
Du för och följer enkla diskussioner om budskap i en text och gör kopplingar till egna erfarenheter