👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva åk 2

Skapad 2021-05-31 16:09 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 2 Svenska
Skriva sagor och berättelser. Viktiga begrepp: - Berättande text - Bokstav, ord - Mening - Tankekarta

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

-formulera sig och kommunicera i skrift

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

-skriva en berättande text, bla genom att använda en tankekarta.
-använda punkt och stor bokstav
-stava vanliga ord som du ofta använder rätt
-skriva med tydlig inledning, handling och avslutning.
-läsa vad du själv och andra har skrivit och kunna se vad som behöver förbättras t.ex stavning, skriva med tydlig handstil eller tydlig handling.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

-skriva meningar och berättelser parvis och enskilt.
-undersöka och jämföra olika texter.
-göra tankekartor.
-skriva och bearbeta texter tillsammans.
-skriva texter på egen hand, t.ex genom att använda en tankekarta.
-kamratbedömning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva berättelser och sagor

På väg
--->
--->
--->
Form
Du försöker skriva meningar med läslig handstil och försöker använda mellanrum, stor bokstav och punkt
Du skriver oftast meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Skriva berättande text
Du visar att dina berättande texter börjar få en handling.
Du visar att dina berättande texter har början, mitten och slut.
Du visar att dina berättande texter har en tydlig början, mitten och slut.
Stava
Du försöker stava vanligt förekommande ord
Du kan stava flera vanligt förekommande ord
Du kan stava vanligt förekommande ord och försöker stava även de som är dubbeltecknade och ljudstridiga
Jag kan..
Skriva en berättande text om en bild.
Skriva en berättande text med stöd av en vuxen.
Skriva en berättande text på egen hand, där jag använder något eller några stödorden från tankekartan.
Skriva en berättande text på egen hand, där jag använder alla stödorden från tankekartan.