👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt

Skapad 2021-05-31 16:35 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Visning av serieadaptationen av Jonas Gardells bok "En komikers uppväxt". Under och visningen kommer ni även svara på frågor skriftligt.

Innehåll

Under vårterminen kommer vi att se på serieadaptationen av romanen En komikers uppväxt. Denna skönlitterära bok är skriven av den svenska författaren Jonas Gardell. Du ska läsa i skolan men kommer även läsa en del hemma. Du kommer att få svara på frågor som strävar efter att du ska öva på din källkritiska förmåga men även svara på frågor som mer fokuserar på att du ska reflektera och resonera om innehållet.

 

Visningschema:

Avsnitt 1, därefter skriva en kort sammanfattning.

Avsnitt 2, därefter skriva en kort sammanfattning.

Avsnitt 3, därefter skriva en kort sammanfattning.

Slutuppgift: Källkritiskt granska vilka delar som är inspirerade av Jonas Gardells riktigt liv som genomsyrar i bokens innehåll.

Uppgifter

 • Powerpoint!

 • Powerpoint!

 • Uppgifter till En Komikers Uppväxt!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
En komikers uppväxt

F (når ej målen)
E
C
A
Verket & upphovsmannen
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Når ej målen i denna uppgift
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
Når ej målen i denna uppgift
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva Texter
Skriva olika texter med språklig variation
Når ej målen i denna uppgift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den
Visa er källgranskning!
Når ej målen i denna uppgift
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Beskriva och förklara med ämnes-relaterat språk Visar hur ni refererar till era källor!
Når ej målen i denna uppgift
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.