👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2021-05-31 16:56 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket omger oss i vardagen och kunskaper i engelska ökar våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Innehåll

Syfte

Att kunna tala och förstå engelska.

Mål

* Våga tala i en dialog med en jämnårig kamrat.

* Våga tala med en vuxen.

* Våga tala inför klassen.

* Lära dig namn för saker och händelser runt omkring dig i din vardag.

* Lära dig läsa lite lättare texter och förstå innehållet.

* Lära dig några ramsor och sånger.

* Lära dig räkna 0-20.

Arbetsgång

Du kommer att öva dig genom att:

 

 • träna kommunikation, lättare hälsningsfraser, vad man heter, bor, ålder o.s.v.

 • sjunga visor som handlar om kroppsdelar, färger m.m.

 • läsa lättare texter

 • lyssna på engelska filmer samt sagor och berättelser

 • skriva, ex räkneorden 1-20, färger m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala (kommunicera, formulera)
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare. Kan säga flera släktord
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” . Vågar prova enkla meningar
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Skriva (kommunicera, formulera)
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder. Kan skriva enstaka ord och räkneorden 1-10.
Kan skriva kända enkla ord kopplade till bilder. Kan skriva räkneorden 11-20
Kan skriva kända, enkla meningar kopplade till bilder. T ex "It is a cat". Kan skriva enkla meningar.
Kan skriva mycket enkla texter med hjälp av kända ord och enkla meningar. Kan skriva en enkel text.
Samtala (kommunicera, formulera)
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom." Kan säga enkla hälsningsfraser.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Lyssna (förstå och tolka)
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk. Kan lyssna aktivt.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
Läsa (förstå och tolka)
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers).

Enligt kursplanen i engelska ska elever i åk 1-3 i huvudsak arbeta med talad engelska och först i åk 4-6 finns uttalade krav på skriva och läsa. Uttalade kunskapskrav på elevens förmågor i engelska kommer först i åk 6. De gröna rutorna i matrisen visar de framsteg du uppnått. De vita rutorna har vi antingen inte jobbat med eller så har eleven inte uppnått målet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4