👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent & förändringsfaktor.

Skapad 2021-05-31 17:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Syfte är att öka förståelsen för hur ett nationellt muntligt prov fungerar. 

 

Centralt innehåll:

Procent och förändringsfaktorn i konkreta uppgifter. 

 

 

Matriser

Ma
Muntligt prov i matematik

F
E
C
A
Problemlösning och Begrepp
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Lägger rätt andel eller tolkar kamratens andel rätt. Kan tolka andelar uttryckta i decimalform, bråkform eller procentform.
Visar kunskap om andel/helhet, procentuell förändring och förändringsfaktor, t.ex. dubblerar andelen genom att plocka bort föremål och drar slutsatser om procentuell förändring genom att relatera del till rätt helhet.
Hanterar samtliga begrepp kopplade till uppgiften med säkerhet, t.ex. drar korrekta slutsatser och använder ändamålsenliga och effektiva metoder med avseende på andelar relaterat till helhet, upprepad procentuell förändring och förändringsfaktor.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
För ett enkelt resonemang om andelar uttryckta på olika sätt och/eller procentuell förändring.
Motiverar med relativt väl underbyggda resonemang vid jämförelse av andelar, procentuell förändring eller förändringsfaktor.
För genomgående väl underbyggda resonemang som visar förståelse för hur begreppen relaterar till varandra.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Tar del av andras argument och vidareutvecklar och fördjupar sina egna och andras resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.