👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram, procent och förändringsfaktorn

Skapad 2021-05-31 17:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta område är att förbereda inför kommande nationella prov.

 

Centralt innehåll:

Tolka diagram och procent.

Matriser

Diagram, procent och förändringsfaktorn

F
E
C
A
Problemlösning och Metod
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Gör någon godtagbar avläsning i minst ett av diagrammen.
Gör jämförelser genom att göra flera avläsningar i minst ett av diagrammen.
Drar korrekta slutsatser om antal, andelar, procentuell förändring eller procentenheter.
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Visar grundläggande kunskaper om andelar skrivna i bråkform och procentform och kan relatera dem till varandra och till diagrammen.
Visar goda kunskaper om procentbegreppet, t.ex. vad som utgör helheten vid jämförelser.
Visar mycket goda kunskaper om diagrammens presentation av data och dess begränsningar, t.ex. att antal personer är beroende av både helhet och andel eller kan använda samband mellan diagrammen
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
För ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang kring andelar skrivna på olika sätt.
För godtagbara matematiska resonemang kring diagrammens presentation av data, procentuella förändringar eller kring procentenheter.
För tydliga matematiska resonemang om diagrammens presentation av data och dess begränsningar, t.ex. visar skillnaden mellan procentuell andel och procentenheter.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Tar del av andras argument och vidareutvecklar och fördjupar sina egna och andras resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.