👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi 1, Planering 6: Stör en entreprenör

Skapad 2021-05-31 19:20 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Företagsekonomi
Bedömning för projektplan, rapport och individuell reflektion för arbetsområdet Stör en entreprenör.

Matriser

För
Företagsekonomi 1: Planering 6: Stör en entreprenör

F
E
C
A
Företag i samhället
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Samhällsansvar
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Starta och driva företag
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven beskriver översiktligt olika funktioner i ett företag samt redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt olika funktioner i ett företag samt redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktioner i ett företag och hur de samordnas för att man ska nå uppställda mål samt redogör utförligt och nyanserat för hur man startar och driver ett företag.
Affärsidé
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Dessutom redogör eleven översiktligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom redogör eleven utförligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Projektmetodik
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven upprättar i samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Projektgenomförande
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat.
Projektutvärdering
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen.
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Tekniska hjälpmedel
Du har börjat visa förmåga på första steget.
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Egna förmågan
Du har börjat visa förmåga på första steget.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.