👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6: historia och samhällskunskap

Skapad 2021-05-31 19:57 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Historia Samhällskunskap
Varje historisk tidsepok medför någonting nytt. Nu undersöker vi hur det svenska samhället styrdes och utvecklades under frihetstiden och gör jämförelser med dagens samhälle.

Innehåll

Arbetsområde:

Frihetstiden och framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige. Vi gör jämförelser med dagens samhälle.

 

Konkreta mål:

Du ska utveckla din förmåga att kunna söka fakta och analysera  hur samhället styrdes på frihetstiden och kunna göra jämförelser med dagens samhälle. Du ska också utveckla din förmåga att reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna berätta hur samhället styrdes på frihetstiden och kunna göra jämförelser med dagens samhälle: du ska kunna berätta om t.ex. statsskick, hur mycket makt kungen har, vilka politiska partier det finns, vilka har rösträtt.

 

Undervisning:

 Vi kommer att läsa, söka fakta och göra uppgifter om frihetstiden; hur jordbrukets omvandlades, hur nya tekniska uppfinningar påverkade utvecklingen i samhället och hur individer och samhället formades och förändrades.

Vi kommer också att titta på filmer samt läsa om hur samhället styrdes på frihetstiden, de första politiska partierna kom till och sedan diskutera och jämföra med  dagens samhälle: politiska val och partier, riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.  

 

Begreppslista: frihetstiden, statsskick, monarki, hattar och mössor, rösträtt, demokrati, statsminister, regering, riksdagen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6