👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar, vattendrag och hållbar utveckling

Skapad 2021-05-31 21:59 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Sjöar kan vara mycket olika beroende bl.a på var de ligger. Detta påverkar växt- och djurlivet i och kring sjön eller vattendraget. Vilka arter finns där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar. Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under temat.
Grundskola 4 Kemi Biologi
Sjöar och vattendrag kan se olika ut beroende på var de ligger. Vissa sjöar är näringsrika medan andra är näringsfattiga. Vilka arter lever där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar? Hur fungerar fotosyntesen och varför är den så viktig? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med. Hållbar utveckling måste vi ha med i våra tankar. Hur kommer våra handlingar och beslut att påverka livet på jorden? Framtidens människor ska också kunna leva ett gott liv och ta del av jordens resurser.

Innehåll

Näringsväv sjö 4a

Arbetssätt:

- Läsa i olika läroböcker

- Se på film

- Samtala och diskutera

- Göra arbetsuppgifter kopplade till faktatexten

 

Det här ska du kunna:

- Ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige

- Känna till namnet på några fåglar, fiskar och insekter som lever i och vid vattnet

- Veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en sådan som finns i sjön.

- Veta hur en fisk är uppbyggd.

- Veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.

- Kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö. 

- Känna till fotosyntesen och dess betydelse

- Växtens livscykel med pollinering

Bild ovan; Näringsväv i/kring sjön, av 4b (flera näringskedjor)

Bild ovan; Näringsväv i/kring sjö av 4a (flera näringskedjor)

 

Bedömning:

- Söka information

- Delaktighet i samtal och diskussioner

- Hur du arbetar på lektionerna

Uppgifter

 • Näringsväv i/kring en sjö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Ke
Sjöar, vattendrag och hållbar utveckling

på väg att nå målet
godtagbara kunskaper
Olika sjöar
Kunna något kännetecken för - en näringsrik sjö - en näringsfattig sjö
 • Bi  4-6
Näringskedja
Veta vad en näringskedja är - ge exempel på näringskedja i en sjö
 • Bi  4-6
Människans beroende av och påverkan på naturen
Ge exempel på hur vi kan påverka en hållbar utveckling, både negativt och positivt
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Fotosyntesen
kunna förklara hur växterna får sin energi så de kan växa
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Söka information
Söka naturvetenskaplig information, i böcker eller digitalt. Gör enkla anteckningar.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Samtala och diskutera
Kunna samtala om enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans påverkan.
 • Bi  E 6
Ny aspekt