👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2021-05-31 23:33 i Fårboskolan Oskarshamn
Medier hör till kunskapsområdet "Information och kommunikation".
Grundskola 5 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radio, tidningar eller olika medier på internet. Vi lever i ett informationssamhälle och det är viktigt att kunna hitta och värdera information. Beroende på om man lever i en demokrati eller i en diktatur, har medierna olika roller.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Centralt innehåll

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

 

 

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medier i en diktatur? 
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? 

Centrala begrepp

 • massmedier
 • information
 • kommunikation
 • demokrati/diktatur
 • reklam
 • propaganda
 • sociala medier
 • yttrandefrihet och åsiktsfrihet
 • källkritik

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att: 

 • läsa kapitlet om Medier i boken Upptäck Samhälle
 • svara på frågor som hör till boken
 • diskutera 
 • träna på begrepp
 • se film 

 

Tidsram

Arbetet beräknas fortgå under tre veckor.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en tipspromenad.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6