👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 8

Skapad 2021-06-01 07:00 i Bohusskolan Ale
Litteraturhistoria
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att lära oss om de olika epokerna inom litteraturhistoria från antiken till realismen. Vem skrev vad och när? Varför skrev man på ett visst sätt under en period och på ett annat sätt under andra tider? Vi kommer också att läsa utdrag ur skönlitterära verk och sätta in dem i sin tid och sammanhang.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

-hur väl du känner till de olika epokerna och verksamma författare samt litteratur under den tiden

Under lektionerna kommer vi att:

-lära oss om de olika epokerna genom föreläsningar och filmer

-läsa utdrag ur böcker

-diskutera det vi har läst

 

Användbara länkar:

Här hittar du avsnitten av Svenska förklarad:

Antiken: Illiaden Svenska förklarad: Iliaden | UR Play

Renässansen: Don Quijote Svenska förklarad: Don Quijote | UR Play

Upplysningen: Robinson Crusoe Svenska förklarad: Robinson Crusoe | UR Play

Realismen: Oliver Twist Svenska förklarad: Litteraturepoken realismen | UR Play

Modernismen: Frank Kafka Svenska förklarad: Litteraturepoken modernismen | UR Play

 

Powerpoint för arbetsområdet samt det inscannade texthäftet finns i uppgiften där du ska lämna in din fusklapp inför provet.

/Elin

 

 

Ur kursplanen

Kunskapskrav för betyget A

Uppgifter

 • Återkoppling test i litteraturhistoria

 • Skriv en fusklapp inför provet

 • Återkoppling test i litteraturhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9